motec-logo
ajl-logo
m-data-logo

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
AJL-ENGINEERING OY
Oravanreitti 1,
90540 OULU, FINLAND

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Arto Lehtonen
puh. +358 400 645 183
sähköposti arto(at)motec.fi

 

Rekisterin nimi
AJL-engineering asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietoja käytetään laskutukseen, asiakkaiden tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakastietoja käytetään myös asiakkaiden sen hetkisten palveluiden rekisteröintiin.

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaista etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä osoitteen. Muutoin asiakkaiden tietoina toimivat vain etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden tietoja säilytetään sähköisessä muodossa xxx

 

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja luovutetaan ainoastaan kirjanpitoon.

Tietojen siirto EU:n tai ATA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

1.     Manuaalinen aineisto: Asiakastietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.

2.     ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietokoneella olevia asiakastietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan laskutusta hoitavat henkilökunnan jäsenet tai asiakasprojekteissa työskentelevät henkilöt.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Pääsääntöisesti jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen arto@motec.fi.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan väärän tiedon korjausta. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen arto@motec.fi.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten.

Yhteystiedot

AJL-Engineering Oy

Arto Lehtonen
Oravanreitti 1
90540 OULU, SUOMI
+358 400 645 183
arto(at)motec.fi

M-DATA

Mika Suominen
Tattitie 6
24280 SALO, SUOMI
+358 40 5466 020
mika(at)motec.fi

MOTEC.FI

MoTeC Finland on Suomen virallinen MoTeC-tuotteiden maahantuoja ja jälleenmyyjä